BASES LCI BCNFFF 2022

BASES LCI BCNFFF 2022

L’equip de LCI Barcelona Fashion Film Festival, domiciliat a Barcelona, convoca el següent certamen i obre un termini d’inscripció de peces audiovisuals originals (fashion films) des de el dia 15 de març del 2022 al dia 15 de setembre del 2022, ambdós inclosos.

Dirigit a nous talents de la moda, l’audiovisual i la publicitat. Totes aquelles persones físiques que vulguin participar-hi, hauran d’omplir el formulari d’inscripció aque trobaran a la web del festival seguint les bases que se citen a continuació:


1. Els participants hauran de ser majors d’edat i no hi ha restriccions de nacionalitat.

2. Les persones físiques que vulguin participar al festival hauran d’omplir el formulari que trobaran a la web del festival i adjuntar la següent documentació:

  1. Enllaç del fashion film des de Vimeo.
  2. Dues imatges extretes del fashion film d’alta qualitat per a la seva promoció.
  3. Formulari d’inscripció omplert on s’hauran d’indicar els títols de crédit de la peça, una sinopsi i a quins premis s’opta.

3. El cost de la inscripció és de 9,50€ i s’abonarà mitjançant un pagament amb targeta via Eventbrite.

4. La peça audiovisual ha de durar com a mínim seixanta segons i, com a màxim, set minuts. A més, si la peça té diàleg, haurà d’estar subtitulada en castellà o en anglès.

5. Per tal que un fashion film sigui considerat com a categoria EMERGENT haurà de complir els següents requisits:
· El fashion film ha de tenir un cost de producció menor de 3.000€.
· L’equip tècnic o marca ha de tenir menys de 5 anys d’experiència en el sector.

6. Els fashion films inscrits en aquesta edició, han d’estar estar produïts a partir de 2020. Les peces amb un any de producció anterior no seran acceptades.

7. Els fashion films no podran contenir material pornogràfic o continguts que amenacin a qualsevol entitat, lloc, grup o ideologia. No podrà transgredir cap llei vigent ni podrà infringir cap dret de privacitat i/o propietat intel·lectual (això inclou qualsevol peça musical que no inclogui llicència d’ús).

8. Els premiats seran anunciats via mail i publicats al web oficial. Seran escollits pel jurat amb majoria simple.

9. Els seleccionats hauran de cedir tots els seus drets d’exhibició, explotació i comunicació pública de les peces audiovisuals a l’equip del festival amb l’objectiu d’utilitzar-les per a la comunicació i promoció.

10. Els premiats tindran el seu lloc privilegiat i dues invitacions per a llocs preferents.

11. El període de reclamació del festival finalitza després dels 90 dies naturals des de la Gala Final del certamen.

12. En cas que hi hagi algun conflicte entre els membres de l’equip o hi hagi alguna infracció dels drets de privacitat i/o propietat intel·lectual, el festival no es farà responsable.

13. El jurat seleccionarà cinc finalistes per a cada categoria i escollirà tres dels quatre premis que el certamen atorga anualment. El fet de guanyar una categoria no implica que el projecte quedi automàticament desqualificat per a les altres, així que un mateix fashion film pot ser premiat més d’un cop.

14. Els premis als que s’optaran son: Millor Fotografia, Millor Idea, Millor Estilisme, Millor Direcció d’Art i Millor Fashion Film. Cada premi, es divideix en dues categories: els fashion films emergents i els no emergents.

15. La participació i inscripció en el present certamen suposa l’acceptació total de les bases citades anteriorment, així com el criteri del jurat del festival. L’equip es reserva el dret d’esmena, canvi o modificació d’aquestes bases.

16 En el cas que una peça audiovisual no compleixi les bases a judici de l’equip del festival, quedarà fora del procés de selecció i, en conseqüència, fora del certamen. A més, l’equip es reserva la possibilitat de deixar desert algun premi en el cas que el material presentat pels participants no reuneixi el nivell mínim de qualitat requerit o, en un altre cas, que incompleixi els paràmetres de les clàusules anteriors.

Qualsevol dubte derivat d’aquestes bases o del festival, enviï un mail a la següent adreça electrònica: info@barcelonafashionfilmfestival.net